tidsenligaverktyg

Talsyntes i andraspråksinlärningen

"Talsyntes, är ett verktyg som läser upp text. Ett populärt verktyg bland eleverna som lär sig svenska i förberedelseklassen (elever från skolår 1-6). Det krävs endast en (!) genomgång om hur eleverna ska starta/använda programmet. Sedan är de igång på "avancerad nivå", eleverna lär sig snabbt att ändra röst, hastighet mm." 

Så skriver Hula Basaran i sin berättelse om hur hon använder talsyntes med sina elever.

Oanade resultat med plattor

Läsutvecklingen har förbättrats rejält för eleverna på Sjungande dalens grundsärskola. De ligger nu ett helt år längre fram än vad som var förväntat. Om detta berättades på TV4-nyheterna för Skellefteå.

Varför lyssnar inte Kalle?

Hur kan föräldrar och lärare underlätta för dem som har uppmärksamhetsproblem? Utvecklingspsykologen Gordon Neufeld förklarar hur man kan hjälpa barn som har svårt att koncentrera sig. 

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek