tidsenligaverktyg

Så vill Skolverket förbättra skolan

Bättre resultat i skolan var anledningen till Skolverkets aktualitetskonferenser runt om i Sverige. Tre utvecklingsområden har de lyft fram: Likvärdig utbildning, skicklig utbildning och långsiktighet i reformarbetet. 

Extra anpassningar skyndsamt inom ramen för den ordinarie undervisningen

ska de elever få som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Åtgärdsprogram blir inte nödvändiga vid stöd inom ordinarie undervisning, enligt Regeringens remiss till LagrådetTid för undervisning – lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram

loggaJa, nu behövs verkligen Skoldatatek, med specialpedagogisk it-kompetens i varje kommun! Behövs även en lagändring om att denna kompetens ska erbjudas i varje ort, så som föreslogs i Salamancadeklarationen (FN 1994, undertecknad av Sverige) ?

Skickliga lärare

är den största framgångsfaktorn i skolan. Men vad menas med en skicklig lärare? Eva Heimdahl Mattson och Catharina Tjernberg vid Stockholms universitet har några svar på det.

Miljoner att tjäna på stöd i skolan

Kommuner skulle kunna tjäna miljoner på bara några år genom stödinsatser åt elever för en mindre summa. Det menar nationalekonomerna Anders Wadeskog och Ingvar Nilsson i en rapport till regeringen. Problemet är att skolans kostnader först längre fram blir till vinst eller förlust i andra delar av kommunernas budget, förklarar Ingvar Nilsson.

språk-, läs- och skrivutvecklare

sprak-las-skrivutvecklareI en ny skrift från Skolverket förklaras hur en språk-, läs- och skrivutvecklare kan vara en resurs för ökad kvalitet i undervisningen. Skriften ger praktiska råd till skolchefer som avser att upprätta eller förnya en uppdragsbeskrivning.

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek