tidsenligaverktyg

Hitta språket!

Screenshot 2014-05-07 22.03.39Kodknäckarna bjuder oss på den nya filmen Hitta språket! om barns språkutveckling 0-5 år. 

Målet är att förbättra barnens språköra och öka läsglädjen, för att minska risken för senare läs- och skrivsvårigheter. Ett starkt språk är en viktig grund för barns möjligheter att lyckas i livet.
Låt oss dela med oss av filmen till alla småbarnsföräldrar! 

Molntjänster

- Vaddå molnet? Vi säger uppe i molnet och menar servertjänster som ligger "någonstans" och det krävs internetuppkoppling för att skicka och för nå dem. Här är några vanliga molntjänster samlade:

Varenda unge - föreläsningarna

 

Se de filmade föreläsningarna från konferensen Varenda unge, som hölls på tre orter - Umeå, Göteborg och Stockholm - och handlade om hur teknik kan stödja elever med svårigheter under gymnasietiden.

Skrivet om en-till-en

Unos Uno heter ett forskningsprojekt som 2010-2013 har forskat om vad som händer på skolor där varje elev får var sin dator. Projektet har förutom årliga rapporter resluterat i Åke Grönlunds bok Att förändra skolan med teknik -bortom en dator en elev. Håkan Fleichers avhandling En elev en dator, visar ungefär samma resultat.

Locka fram läsaren ...

urkunskapsbankenLocka fram läsaren med lust och lek heter en av UR-Kunskapsbankens webbresurser. Det är en inspriation för att stödja barns läs- och skrivutveckling.

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek