tidsenligaverktyg

Wikipedia får talsyntes

Wikipedia ska bli mer tillgänglig med talsyntesen, Wikispeech, ett projekt som drivs med post- och telestyrelsen (PTS) under 2016-2017. Talsyntesen kommer på svenska, engelska och arabiska.

Delaktighet

Nytt stödmaterial från SPSM. Elever med funktionsnedsättning har rätt till delaktighet och få likvärdiga förutsättningar, som sina klasskamrater.

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek